33,9000 zł
-1,22% -0,4200 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BOGDANKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 531 749 464 081 384 930 504 522
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 55 543 44 894 5 006 842
Zysk (strata) brutto (tys.) 56 060 43 563 3 447 -1 423
Zysk (strata) netto (tys.)* 44 795 33 502 3 057 -1 766
Amortyzacja (tys.) 100 953 89 913 82 345 95 486
EBITDA (tys.) 156 496 134 807 87 351 96 328
Aktywa (tys.) 4 252 464 4 351 817 4 375 110 4 373 064
Kapitał własny (tys.)* 3 218 143 3 251 645 3 252 551 3 250 785
Liczba akcji (tys. szt.) 34 013,590 34 013,590 34 013,590 34 013,590
Zysk na akcję (zł) 1,317 0,985 0,090 -0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 94,613 95,598 95,625 95,573
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej