2,9050 zł
-0,51% -0,0150 zł
Protektor S.A. (PRT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROTEKTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 24 316 24 592 15 721 24 866
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -125 2 667 -2 251 1 452
Zysk (strata) brutto (tys.) -68 2 095 -2 269 1 414
Zysk (strata) netto (tys.)* -737 863 -2 072 574
Amortyzacja (tys.) 1 099 1 283 1 324 1 356
EBITDA (tys.) 974 3 950 -927 2 808
Aktywa (tys.) 93 450 99 108 94 924 96 919
Kapitał własny (tys.)* 47 059 49 552 47 356 47 947
Liczba akcji (tys. szt.) 19 022,098 19 022,098 19 022,098 19 022,098
Zysk na akcję (zł) -0,039 0,045 -0,109 0,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,474 2,605 2,490 2,521
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej