2,9050 zł
-0,51% -0,0150 zł
Protektor S.A. (PRT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROTEKTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 24 114 25 534 24 630 25 235
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 464 2 041 740 391
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 812 1 857 405 65
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 397 811 -262 -303
Amortyzacja (tys.) 890 950 1 213 1 144
EBITDA (tys.) -1 574 2 991 1 953 1 535
Aktywa (tys.) 83 900 101 882 102 398 101 584
Kapitał własny (tys.)* 49 221 49 201 52 112 53 282
Liczba akcji (tys. szt.) 19 022,098 19 022,098 19 022,098 19 022,098
Zysk na akcję (zł) -0,126 0,043 -0,014 -0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,588 2,587 2,740 2,801
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej