8,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Maximus SA (MAX)

Informacje o spółce - MAXIMUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dystrybutor materiałów budowlanych. Zaopatruje hurtownie, składy budowlane, sklepy detalicznie oraz bezpośrednich wykonawców robót. Prowadzi własną internetową platformę sprzedaży www.sferazakupow.pl.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26
Kod: 31-559
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 33 8115500
Fax: +48 33 8115500
Internet: www.maximussa.pl
Email: biuro@maximussa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Maximus SA
Prezes: Górski Łukasz
Sektor:
EKD: sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
Liczba akcji: 1 875 000
Zatrudnienie:
  • 0 (2021r.) - spółka
  • 0 (2016r.) - grupa
Audytor: Global Audit Partner - Boczkowski, Duś, Procner - Biegli Rewidenci
NIP: 9372602941
KRS: 0000335507
EKD: 46,73
Ticker GPW: MAX
ISIN: PLMAXMS00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 16 781 250 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 875 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 360 223
Liczba głosów na WZA: 1 875 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,54%
Kapitał akcyjny: 1 875 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 360 223
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,46%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding ASI SA 1 360 223 (72,54%) 1 360 223 (72,54%) 2022-10-20 HRL, OML, BRH, AIN, IMR, UNV, DOW, OUT, NXG, RRH, ICG, APC, MFD, MRG, O2T, ECL, EEE, IMP, GTY, OXY, SLT, KBJ, ALG, COS, FTL, SNG, SPK, JRH, GDC, U2K,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2009-07-28 5 000 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-22
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-09-08 10 000 000
0,10 15 000 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-04
seria B - subskrypcja prywatna 2010-10-20 3 750 000
1 125 000,00
0,10 0,30 18 750 000
1 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-10
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2011-06-09 37 500 000
3 750 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2014-06-30
1,00 1 875 000
1 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-11-21 Split 10:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Górski Łukasz Prezes Zarządu 2022-02-23 TRINITY - Prezes Zarządu
UNIVERSE - Prezes Zarządu
SPARKVC - Prezes Zarządu
COSMA - Prezes Zarządu
ADVERTIG - Prezes Zarządu
EASYCALL - Prezes Zarządu
FOOTHILL - Prezes Zarządu
ONEMORE - Wiceprezes Zarządu
AIGAMES - Wiceprezes Zarządu
ICECODE - Wiceprezes Zarządu
EKIPA - Wiceprezes Zarządu
MEDCAMP - Członek RN
GAMEDUST - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wykurz Tomasz Członek RN 2022-02-22 SYNERGA - Prezes Zarządu
APOLLO - Prezes Zarządu
FOOTHILL - Przewodniczący RN
IMPERIO - Sekretarz RN
ONEMORE - Członek RN
ICECODE - Członek RN
EASYCALL - Członek RN
SPARKVC - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
EKIPA - Członek RN
COSMA - Członek RN
DSTREAM - Członek RN
NEXITY - Członek RN
TRINITY - Członek RN
Stachura Adrian Członek RN 2022-02-22 COLUMBUS - Członek RN
JRHOLDIN - Członek RN
Górska Monika Członek RN 2022-02-22 EKIPA - Członek RN
ONEMORE - Członek RN
Krupa Piotr Członek RN 2022-02-22 SYNERGA - Członek RN
UNIVERSE - Członek RN
EKIPA - Członek RN
AIGAMES - Członek RN
ARENAPL - Członek RN
FOOTHILL - Członek RN
Ignacy Patrycja Członek RN 2022-06-30 EKIPA - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
SYNERGA - Członek RN
ICECODE - Członek RN
APOLLO - Członek RN
UNIVERSE - Członek RN
FOOTHILL - Członek RN
TRINITY - Członek RN