5,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Maximus SA (MAX)

Wyniki finansowe - MAXIMUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 59 67 51 155
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -65 -63 -61 -74
Zysk (strata) brutto (tys.) -58 -96 -16 10
Zysk (strata) netto (tys.)* -52 -81 -12 13
Amortyzacja (tys.) 53 53 39 69
EBITDA (tys.) -12 -10 -22 -5
Aktywa (tys.) 2 269 2 234 2 206 2 432
Kapitał własny (tys.)* 2 175 2 113 2 101 2 114
Liczba akcji (tys. szt.) 1 875,000 1 875,000 1 875,000 1 875,000
Zysk na akcję (zł) -0,028 -0,043 -0,006 0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,160 1,127 1,121 1,127
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej