24,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2014 IV Q 2014 II Q 2020 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 7 383 8 618
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 26 399 27 271 11 990 304 869
Zysk (strata) brutto (tys.) 26 860 26 202 8 905 302 037
Zysk (strata) netto (tys.)* 26 362 24 295 7 573 430 625
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 26 399 27 271 11 990 304 869
Aktywa (tys.) 1 194 018 1 223 455 1 606 548 2 118 628
Kapitał własny (tys.)* 1 007 904 1 032 404 1 231 594 1 784 887
Liczba akcji (tys. szt.) 62 446,627 62 446,627 49 953,560 51 432,385
Zysk na akcję (zł) 0,422 0,389 0,152 8,373
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,140 16,533 24,655 34,704
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej