pb.pl
13,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 903 19 474 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 113 749 102 270 26 399 27 271
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 111 138 108 093 26 860 26 202
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 108 545 105 592 26 362 24 295
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 113 749 102 270 26 399 27 271
Aktywa (tys. zł) 1 310 717 1 168 308 1 194 018 1 223 455
Kapitał własny (tys. zł)* 872 922 979 707 1 007 904 1 032 404
Liczba akcji (tys. szt.) 62 446,627 62 446,627 62 446,627 62 446,627
Zysk na akcję (zł) 1,738 1,691 0,422 0,389
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,979 15,689 16,140 16,533
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej