pb.pl
12,6000 zł
-1,56% -0,2000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 1999 II Q 2000 IV Q 2000
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 35 006 48 024 70 636
Kapitał własny (tys. zł)* 23 463 28 439 50 029
Liczba akcji (tys. szt.) 37 800,000 37 800,000 37 800,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,621 0,752 1,324
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej