24,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2000 IV Q 2000 I Q 2001 II Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 8 497 11 322
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 -2 085 -1 975
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 -1 712 -4 163
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 -1 129 -3 682
Amortyzacja (tys.) 0 0 578 831
EBITDA (tys.) 0 0 -1 507 -1 144
Aktywa (tys.) 48 024 70 636 64 190 65 657
Kapitał własny (tys.)* 28 439 50 029 47 350 46 260
Liczba akcji (tys. szt.) 37 800,000 37 800,000 37 800,000 37 800,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 -0,030 -0,097
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,752 1,324 1,253 1,224
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej