pb.pl
13,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 679 5 099 5 825 63 576
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 093 84 264 74 687 18 829
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 619 81 109 73 318 18 117
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 939 81 230 73 784 21 231
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 11 093 84 264 74 687 18 829
Aktywa (tys. zł) 786 575 843 861 898 834 946 517
Kapitał własny (tys. zł)* 582 083 666 978 741 608 763 476
Liczba akcji (tys. szt.) 62 346,627 62 346,627 62 346,627 62 446,627
Zysk na akcję (zł) 0,159 1,303 1,183 0,340
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,336 10,698 11,895 12,226
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej