pb.pl
12,6000 zł
-1,56% -0,2000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 563 8 718 7 811 5 613
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 782 20 566 -18 970 24 039
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 601 18 466 -9 066 10 158
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 534 20 522 -6 097 9 781
Amortyzacja (tys. zł) 84 -1 0 71
EBITDA (tys. zł) 11 866 20 565 -18 970 24 110
Aktywa (tys. zł) 650 180 751 468 764 214 779 603
Kapitał własny (tys. zł)* 535 125 555 765 561 731 572 146
Liczba akcji (tys. szt.) 62 346,627 62 346,627 62 346,627 62 346,627
Zysk na akcję (zł) 0,153 0,329 -0,098 0,157
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,583 8,914 9,010 9,177
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej