pb.pl
13,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 546 5 502 5 247 20 800
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 352 14 084 -34 086 14 164
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 35 626 12 268 -35 829 12 167
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 28 135 13 012 -38 273 15 805
Amortyzacja (tys. zł) 43 -127 85 0
EBITDA (tys. zł) 20 395 13 957 -34 001 14 164
Aktywa (tys. zł) 660 009 691 054 0 640 629
Kapitał własny (tys. zł)* 531 863 556 983 0 525 886
Liczba akcji (tys. szt.) 51 970,239 62 346,627 62 346,627 62 346,627
Zysk na akcję (zł) 0,541 0,209 -0,614 0,254
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,234 8,934 0,000 8,435
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej