24,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 247 20 800 9 563 8 718
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -34 086 14 164 11 782 20 566
Zysk (strata) brutto (tys.) -35 829 12 167 9 601 18 466
Zysk (strata) netto (tys.)* -38 273 15 805 9 534 20 522
Amortyzacja (tys.) 85 0 84 -1
EBITDA (tys.) -34 001 14 164 11 866 20 565
Aktywa (tys.) 0 640 629 650 180 751 468
Kapitał własny (tys.)* 0 525 886 535 125 555 765
Liczba akcji (tys. szt.) 62 346,627 62 346,627 62 346,627 62 346,627
Zysk na akcję (zł) -0,614 0,254 0,153 0,329
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 8,435 8,583 8,914
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej