pb.pl
13,3000 zł
-2,21% -0,3000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 563 2 806 2 810 3 327
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 24 923 1 343 37 137 100 335
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 23 446 -303 35 179 97 487
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 22 524 -1 311 35 981 98 886
Amortyzacja (tys. zł) 64 56 166 0
EBITDA (tys. zł) 24 987 1 399 37 303 100 335
Aktywa (tys. zł) 370 227 415 189 0 634 960
Kapitał własny (tys. zł)* 288 643 311 033 0 498 075
Liczba akcji (tys. szt.) 47 372,989 51 970,239 51 970,239 51 970,239
Zysk na akcję (zł) 0,475 -0,025 0,692 1,903
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,093 5,985 0,000 9,584
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej