pb.pl
15,2000 zł
-0,33% -0,0500 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 072 2 733 1 790 2 199
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 939 10 532 16 511 20 972
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 022 1 549 14 630 18 219
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 439 2 928 14 288 18 703
Amortyzacja (tys. zł) 68 -212 192 -278
EBITDA (tys. zł) 2 007 10 320 16 703 20 694
Aktywa (tys. zł) 302 833 306 603 0 333 679
Kapitał własny (tys. zł)* 214 670 219 702 0 266 021
Liczba akcji (tys. szt.) 44 657,000 44 657,000 45 495,272 47 313,249
Zysk na akcję (zł) 0,189 0,066 0,314 0,395
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,807 4,920 0,000 5,623
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej