14,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Megaron SA (MEG)

Wyniki finansowe - MEGARON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 11 176 11 126 9 272 9 970
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 844 1 654 921 1 495
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 812 1 653 892 1 482
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 552 1 341 733 1 133
Amortyzacja (tys.) 543 557 587 481
EBITDA (tys.) 2 387 2 211 1 508 1 976
Aktywa (tys.) 31 858 31 214 30 118 32 069
Kapitał własny (tys.)* 18 047 19 390 18 873 20 005
Liczba akcji (tys. szt.) 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,575 0,497 0,271 0,420
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,684 7,181 6,990 7,409
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej