12,4000 zł
-14,48% -2,1000 zł
Megaron SA (MEG)

Wyniki finansowe - MEGARON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 9 663 12 030 9 150 11 243
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 753 1 609 1 519 2 049
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 677 1 509 1 442 2 025
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 416 1 199 1 156 1 548
Amortyzacja (tys.) 412 533 541 531
EBITDA (tys.) 2 165 2 142 2 060 2 580
Aktywa (tys.) 31 582 29 935 30 012 30 975
Kapitał własny (tys.)* 16 320 17 519 17 108 18 657
Liczba akcji (tys. szt.) 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,524 0,444 0,428 0,573
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,044 6,489 6,336 6,910
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej