12,5000 zł
0,81% 0,1000 zł
Megaron SA (MEG)

Wyniki finansowe - MEGARON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 IV Q 2008 II Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0
Aktywa (tys.) 11 026 11 446 13 002
Kapitał własny (tys.)* 5 212 5 717 7 281
Liczba akcji (tys. szt.) 2 500,000 2 500,000 2 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,085 2,287 2,912
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej