12,5000 zł
0,81% 0,1000 zł
Megaron SA (MEG)

Wyniki finansowe - MEGARON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 9 340 12 167 10 647 11 708
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -39 1 578 921 1 427
Zysk (strata) brutto (tys.) -109 1 559 886 1 373
Zysk (strata) netto (tys.)* 139 1 231 744 1 091
Amortyzacja (tys.) 516 551 546 626
EBITDA (tys.) 477 2 129 1 467 2 053
Aktywa (tys.) 38 722 40 737 41 685 41 697
Kapitał własny (tys.)* 18 243 19 473 20 218 21 309
Liczba akcji (tys. szt.) 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,051 0,456 0,276 0,404
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,757 7,212 7,488 7,892
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej