12,5000 zł
0,81% 0,1000 zł
Megaron SA (MEG)

Wyniki finansowe - MEGARON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 9 379 12 976 10 261 11 631
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 507 2 375 817 1 258
Zysk (strata) brutto (tys.) 446 2 332 832 1 220
Zysk (strata) netto (tys.)* 581 1 916 416 909
Amortyzacja (tys.) 453 418 424 470
EBITDA (tys.) 960 2 793 1 241 1 728
Aktywa (tys.) 29 004 32 970 32 370 32 457
Kapitał własny (tys.)* 14 720 16 636 14 487 15 395
Liczba akcji (tys. szt.) 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,215 0,710 0,154 0,337
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,452 6,161 5,366 5,702
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej