12,4000 zł
-14,48% -2,1000 zł
Megaron SA (MEG)

Wyniki finansowe - MEGARON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 732 11 110 9 265 12 094
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 478 -1 248 334 1 861
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 454 -1 293 314 1 854
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 227 -1 111 258 1 504
Amortyzacja (tys.) 493 499 506 492
EBITDA (tys.) 1 971 -749 840 2 353
Aktywa (tys.) 33 505 32 748 28 993 30 989
Kapitał własny (tys.)* 19 069 17 958 18 216 19 720
Liczba akcji (tys. szt.) 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,454 -0,411 0,096 0,557
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,063 6,651 6,747 7,304
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej