7,0000 zł
-0,28% -0,0200 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Wyniki finansowe - MAKARONPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 39 437 47 234 44 423 37 645
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 856 3 343 3 089 1 480
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 495 3 070 2 958 1 276
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 229 2 326 2 374 978
Amortyzacja (tys.) 1 932 1 982 2 011 2 003
EBITDA (tys.) 3 788 5 325 5 100 3 483
Aktywa (tys.) 184 274 180 537 181 496 178 602
Kapitał własny (tys.)* 82 877 85 203 87 577 88 555
Liczba akcji (tys. szt.) 9 250,071 9 250,071 9 250,071 9 250,071
Zysk na akcję (zł) 0,133 0,251 0,257 0,106
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,960 9,211 9,468 9,573
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej