pb.pl
6,9500 zł
17,80% 1,0500 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Wyniki finansowe - MAKARONPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 39 887 40 454 45 038 57 244
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 807 2 263 -419 4 050
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 450 1 835 -694 3 380
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 085 1 480 -1 172 2 713
Amortyzacja (tys. zł) 1 628 1 729 1 780 1 835
EBITDA (tys. zł) 3 435 3 992 1 361 5 885
Aktywa (tys. zł) 162 323 164 311 173 627 185 943
Kapitał własny (tys. zł)* 79 680 81 160 79 988 82 701
Liczba akcji (tys. szt.) 9 250,071 9 250,071 9 250,071 9 250,071
Zysk na akcję (zł) 0,117 0,160 -0,127 0,293
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,614 8,774 8,647 8,941
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej