7,0000 zł
-0,28% -0,0200 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Wyniki finansowe - MAKARONPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2007 IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 043 23 583 19 186 24 496
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 202 -51 -1 365 -532
Zysk (strata) brutto (tys.) -33 -226 -1 670 -870
Zysk (strata) netto (tys.)* -266 329 -1 732 -905
Amortyzacja (tys.) 857 1 086 947 1 014
EBITDA (tys.) 1 059 1 035 -418 482
Aktywa (tys.) 0 95 874 96 120 98 947
Kapitał własny (tys.)* 0 61 850 59 932 59 168
Liczba akcji (tys. szt.) 8 918,818 8 918,818 9 250,071 9 250,071
Zysk na akcję (zł) -0,030 0,037 -0,187 -0,098
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 6,935 6,479 6,396
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej