7,0000 zł
-0,28% -0,0200 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Wyniki finansowe - MAKARONPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 35 496 43 329 42 445 33 567
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 699 1 610 3 135 1 401
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 393 1 140 2 868 1 158
Zysk (strata) netto (tys.)* 970 781 2 253 929
Amortyzacja (tys.) 1 198 1 214 1 441 1 447
EBITDA (tys.) 2 897 2 824 4 576 2 848
Aktywa (tys.) 135 370 137 208 141 629 134 122
Kapitał własny (tys.)* 74 524 75 305 77 558 75 875
Liczba akcji (tys. szt.) 9 250,071 9 250,071 9 250,071 9 250,071
Zysk na akcję (zł) 0,105 0,084 0,244 0,100
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,057 8,141 8,385 8,203
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej