pb.pl
5,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Wyniki finansowe - MAKARONPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 240 35 858 31 667 27 401
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 176 1 645 2 106 1 494
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 933 1 466 1 830 1 182
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 425 1 113 1 409 953
Amortyzacja (tys. zł) 1 077 1 064 1 126 1 120
EBITDA (tys. zł) 3 253 2 709 3 232 2 614
Aktywa (tys. zł) 127 342 127 000 124 502 125 170
Kapitał własny (tys. zł)* 69 760 70 896 72 327 70 063
Liczba akcji (tys. szt.) 9 250,071 9 250,071 9 250,071 9 250,071
Zysk na akcję (zł) 0,154 0,120 0,152 0,103
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,542 7,664 7,819 7,574
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej