pb.pl
5,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Wyniki finansowe - MAKARONPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 447 37 196 30 697 32 981
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 890 2 015 2 017 1 923
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 538 1 470 1 717 1 436
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 194 1 136 1 226 1 150
Amortyzacja (tys. zł) 1 044 1 075 1 095 1 098
EBITDA (tys. zł) 2 934 3 090 3 112 3 021
Aktywa (tys. zł) 121 430 126 579 129 306 126 715
Kapitał własny (tys. zł)* 66 317 67 460 68 702 68 321
Liczba akcji (tys. szt.) 9 250,071 9 250,071 9 250,071 9 250,071
Zysk na akcję (zł) 0,129 0,123 0,133 0,124
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,169 7,293 7,427 7,386
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej