pb.pl
19,4000 zł
-0,51% -0,1000 zł
Mennica Polska SA (MNC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MENNICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 179 763 162 293 191 888 220 675
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 051 6 448 6 681 17 792
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 304 -184 -20 081 40 371
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 408 -1 900 -15 947 32 288
Amortyzacja (tys. zł) 3 533 5 179 5 270 5 289
EBITDA (tys. zł) 10 584 11 627 11 951 23 081
Aktywa (tys. zł) 981 670 970 169 973 677 991 215
Kapitał własny (tys. zł)* 507 257 505 356 489 409 497 484
Liczba akcji (tys. szt.) 51 138,096 51 138,096 51 138,096 51 138,096
Zysk na akcję (zł) 0,008 -0,037 -0,312 0,631
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,919 9,882 9,570 9,728
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej