pb.pl
19,5000 zł
-3,47% -0,7000 zł
Mennica Polska SA (MNC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MENNICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 199 838 208 487 172 402 154 914
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 19 841 20 310 4 331 5 689
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 656 30 844 -3 434 10 967
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 776 21 232 -4 104 6 547
Amortyzacja (tys. zł) 5 745 5 338 6 247 6 024
EBITDA (tys. zł) 25 586 25 648 10 578 11 713
Aktywa (tys. zł) 840 215 814 336 925 468 917 961
Kapitał własny (tys. zł)* 534 310 555 542 551 438 506 847
Liczba akcji (tys. szt.) 51 138,096 51 138,096 51 138,096 51 138,096
Zysk na akcję (zł) 0,289 0,415 -0,080 0,128
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,448 10,864 10,783 9,911
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej