pb.pl
19,4000 zł
-0,51% -0,1000 zł
Mennica Polska SA (MNC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MENNICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 194 213 352 246 428 053 200 233
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 378 8 355 15 276 24 349
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 153 30 615 15 628 27 277
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 787 14 594 10 950 20 436
Amortyzacja (tys. zł) 4 532 4 614 5 544 5 887
EBITDA (tys. zł) 9 910 12 969 20 820 30 236
Aktywa (tys. zł) 1 070 762 961 307 880 189 841 217
Kapitał własny (tys. zł)* 444 653 539 288 550 236 519 536
Liczba akcji (tys. szt.) 51 337,426 51 138,096 51 138,096 51 138,096
Zysk na akcję (zł) 0,093 0,285 0,214 0,400
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,661 10,546 10,760 10,159
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej