pb.pl
19,0000 zł
-1,04% -0,2000 zł
Mennica Polska SA (MNC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MENNICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 217 740 213 758 197 339 183 114
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 823 6 781 7 553 31 360
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 17 031 5 754 6 346 29 480
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 711 3 480 76 140 28 716
Amortyzacja (tys. zł) 4 388 4 730 4 185 4 513
EBITDA (tys. zł) 22 211 11 511 11 738 35 873
Aktywa (tys. zł) 849 514 843 709 862 092 925 001
Kapitał własny (tys. zł)* 417 095 410 791 484 952 455 787
Liczba akcji (tys. szt.) 51 337,426 51 337,426 51 337,426 51 337,426
Zysk na akcję (zł) -0,092 0,068 1,483 0,559
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,125 8,002 9,446 8,878
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej