pb.pl
1,7750 zł
-1,93% -0,0350 zł
Monnari Trade SA (MON)

Wyniki finansowe - MONNARI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 62 905 96 352 53 776 39 391
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 951 15 188 -6 443 -11 702
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 766 16 938 -8 386 -11 430
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 127 14 338 -7 496 -10 169
Amortyzacja (tys. zł) 4 900 6 382 5 223 4 843
EBITDA (tys. zł) 1 949 21 570 -1 220 -6 859
Aktywa (tys. zł) 288 809 307 707 291 375 301 735
Kapitał własny (tys. zł)* 212 105 225 191 216 166 204 562
Liczba akcji (tys. szt.) 30 563,089 30 563,089 30 563,089 30 563,089
Zysk na akcję (zł) -0,102 0,469 -0,245 -0,333
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,940 7,368 7,073 6,693
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej