pb.pl
1,8500 zł
3,64% 0,0650 zł
Monnari Trade SA (MON)

Wyniki finansowe - MONNARI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 I Q 2006 II Q 2006 III Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 13 921 22 381 20 812
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -137 5 329 1 705
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -429 5 171 1 277
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -342 4 159 1 000
Amortyzacja (tys. zł) 0 300 326 347
EBITDA (tys. zł) 0 163 5 655 2 052
Aktywa (tys. zł) 0 33 074 36 022 0
Kapitał własny (tys. zł)* 0 15 947 20 106 0
Liczba akcji (tys. szt.) 10 847,270 10 847,270 10 847,270
Zysk na akcję (zł) -0,032 0,383 0,092
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,470 1,854 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej