pb.pl
1,7350 zł
-1,98% -0,0350 zł
Monnari Trade SA (MON)

Wyniki finansowe - MONNARI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 895 85 916 58 282 64 663
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 321 15 423 -2 168 3 182
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 706 30 756 -2 213 3 242
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 747 13 895 -1 731 2 838
Amortyzacja (tys. zł) 1 016 987 5 068 5 495
EBITDA (tys. zł) -305 16 410 2 900 8 677
Aktywa (tys. zł) 234 943 262 899 271 343 292 108
Kapitał własny (tys. zł)* 204 666 217 949 213 385 215 985
Liczba akcji (tys. szt.) 30 563,089 30 563,089 30 563,089 30 563,089
Zysk na akcję (zł) -0,057 0,455 -0,057 0,093
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,697 7,131 6,982 7,067
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej