pb.pl
1,7750 zł
-1,93% -0,0350 zł
Monnari Trade SA (MON)

Wyniki finansowe - MONNARI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 54 194 77 781 48 428 61 056
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 913 15 013 -1 013 7 645
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 011 21 126 -676 8 181
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 653 17 193 -920 6 093
Amortyzacja (tys. zł) 1 128 1 141 1 088 1 096
EBITDA (tys. zł) 2 041 16 154 75 8 741
Aktywa (tys. zł) 220 560 241 876 229 185 242 857
Kapitał własny (tys. zł)* 188 227 203 279 202 114 207 219
Liczba akcji (tys. szt.) 30 563,089 30 563,089 30 563,089 30 563,089
Zysk na akcję (zł) 0,021 0,563 -0,030 0,199
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,159 6,651 6,613 6,780
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej