pb.pl
1,7350 zł
-1,98% -0,0350 zł
Monnari Trade SA (MON)

Wyniki finansowe - MONNARI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 508 75 296 53 948 61 517
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 498 12 380 -1 233 6 484
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 125 28 042 -629 5 457
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -563 24 213 -637 4 519
Amortyzacja (tys. zł) 972 1 369 1 206 1 109
EBITDA (tys. zł) -1 526 13 749 -27 7 593
Aktywa (tys. zł) 193 428 231 679 212 014 218 383
Kapitał własny (tys. zł)* 167 588 188 879 186 804 189 457
Liczba akcji (tys. szt.) 30 563,089 30 563,089 30 563,089 30 563,089
Zysk na akcję (zł) -0,018 0,792 -0,021 0,148
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,483 6,180 6,112 6,199
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej