5,9000 zł
1,72% 0,1000 zł
Aforti Holding SA (AFH)

Wyniki finansowe - AFHOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 236 313 364 342 142 249 140 246
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 837 -13 250 -9 318 -7 334
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -464 -12 854 -148 750
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 266 -616 464 726
Amortyzacja (tys. zł) 719 1 130 822 1 223
EBITDA (tys. zł) -6 118 -12 120 -8 496 -6 111
Aktywa (tys. zł) 191 433 210 073 216 765 232 692
Kapitał własny (tys. zł)* 4 693 56 384 56 767 57 524
Liczba akcji (tys. szt.) 7 801,915 7 801,915 9 042,514 9 042,514
Zysk na akcję (zł) 0,034 -0,079 0,051 0,080
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,601 7,227 6,278 6,362
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej