pb.pl
1,0000 zł
-4,76% -0,0500 zł
MODE SA (MOE)

Wyniki finansowe - MODE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 501 872 508 481
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -267 216 -180 24
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -277 212 -191 15
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -277 212 -191 15
Amortyzacja (tys. zł) 69 71 73 109
EBITDA (tys. zł) -198 287 -107 133
Aktywa (tys. zł) 1 416 1 469 1 307 1 859
Kapitał własny (tys. zł)* 592 804 614 629
Liczba akcji (tys. szt.) 5 913,218 5 913,218 5 913,218 5 913,218
Zysk na akcję (zł) -0,047 0,036 -0,032 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,100 0,136 0,104 0,106
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej