9,5200 zł
-1,04% -0,1000 zł
Mirbud SA (MRB)

Wyniki finansowe - MIRBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 016 454 515 328 679 853 872 419
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 50 946 25 620 32 375 43 281
Zysk (strata) brutto (tys.) 36 462 16 554 20 410 33 295
Zysk (strata) netto (tys.)* 31 534 13 118 15 678 27 505
Amortyzacja (tys.) 4 351 4 472 4 575 4 752
EBITDA (tys.) 55 297 30 092 36 950 48 033
Aktywa (tys.) 2 248 046 2 097 272 2 197 894 2 183 308
Kapitał własny (tys.)* 681 989 695 107 686 932 714 437
Liczba akcji (tys. szt.) 91 744,200 91 744,200 91 744,200 91 744,200
Zysk na akcję (zł) 0,344 0,143 0,171 0,300
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,434 7,577 7,487 7,787
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej