3,9700 zł
-2,34% -0,0950 zł
Mirbud SA (MRB)

Wyniki finansowe - MIRBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 53 399 63 410 53 764 28 467
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 819 4 592 5 139 9 312
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 544 3 318 3 739 7 493
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 942 3 039 3 535 5 117
Amortyzacja (tys.) 1 849 1 603 1 650 2 843
EBITDA (tys.) 10 668 6 195 6 789 12 155
Aktywa (tys.) 134 058 146 212 165 879 199 118
Kapitał własny (tys.)* 20 161 23 200 26 735 31 852
Liczba akcji (tys. szt.) 40 000,000 40 000,000 40 000,000 40 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,149 0,076 0,088 0,128
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,504 0,580 0,668 0,796
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej