9,5200 zł
-1,04% -0,1000 zł
Mirbud SA (MRB)

Wyniki finansowe - MIRBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 53 399 63 410 53 764 28 467
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 819 4 592 5 139 9 312
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 544 3 318 3 739 7 493
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 942 3 039 3 535 5 117
Amortyzacja (tys.) 1 849 1 603 1 650 2 843
EBITDA (tys.) 10 668 6 195 6 789 12 155
Aktywa (tys.) 134 058 146 212 165 879 199 118
Kapitał własny (tys.)* 20 161 23 200 26 735 31 852
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej