9,5200 zł
-1,04% -0,1000 zł
Mirbud SA (MRB)

Wyniki finansowe - MIRBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 477 514 298 345 574 216 774 615
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 42 770 38 854 31 338 55 939
Zysk (strata) brutto (tys.) 37 107 32 570 28 434 52 415
Zysk (strata) netto (tys.)* 31 733 27 505 22 222 42 710
Amortyzacja (tys.) 3 521 3 127 3 258 3 489
EBITDA (tys.) 46 291 41 981 34 596 59 428
Aktywa (tys.) 1 539 129 1 485 165 1 791 107 1 920 909
Kapitał własny (tys.)* 461 610 480 598 497 708 546 709
Liczba akcji (tys. szt.) 91 744,200 91 744,200 91 744,200 91 744,200
Zysk na akcję (zł) 0,346 0,300 0,242 0,466
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,031 5,238 5,425 5,959
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej