3,9700 zł
-2,34% -0,0950 zł
Mirbud SA (MRB)

Wyniki finansowe - MIRBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 281 868 142 496 340 744 322 664
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 15 885 8 715 14 605 11 471
Zysk (strata) brutto (tys.) 9 780 5 726 8 086 8 589
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 046 4 008 5 869 6 576
Amortyzacja (tys.) 2 779 2 744 2 787 2 914
EBITDA (tys.) 18 664 11 459 17 392 14 385
Aktywa (tys.) 1 004 053 1 002 165 1 145 884 1 162 476
Kapitał własny (tys.)* 301 602 305 611 311 199 317 775
Liczba akcji (tys. szt.) 82 492,500 82 492,500 82 492,500 82 492,500
Zysk na akcję (zł) 0,085 0,049 0,071 0,080
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,656 3,705 3,772 3,852
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej