9,5200 zł
-1,04% -0,1000 zł
Mirbud SA (MRB)

Wyniki finansowe - MIRBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 314 093 192 711 242 257 330 421
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 19 653 11 719 7 433 21 651
Zysk (strata) brutto (tys.) 15 701 8 553 5 913 18 699
Zysk (strata) netto (tys.)* 10 968 6 618 4 081 15 760
Amortyzacja (tys.) 2 909 2 946 3 376 4 154
EBITDA (tys.) 22 562 14 665 10 809 25 805
Aktywa (tys.) 1 146 431 1 178 611 1 269 724 1 298 036
Kapitał własny (tys.)* 405 250 411 869 414 115 429 876
Liczba akcji (tys. szt.) 91 744,200 91 744,200 91 744,200 91 744,200
Zysk na akcję (zł) 0,120 0,072 0,044 0,172
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,417 4,489 4,514 4,686
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej