15,6500 zł
-1,88% -0,3000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 103 444 101 623 92 106 104 356
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 9 817 6 441 10 726 12 975
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 963 4 610 10 504 11 717
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 434 4 197 7 896 8 782
Amortyzacja (tys.) 2 487 4 881 3 442 3 236
EBITDA (tys.) 12 304 11 322 14 168 16 211
Aktywa (tys.) 355 913 321 890 362 584 338 465
Kapitał własny (tys.)* 161 066 141 562 173 175 151 411
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,411 0,268 0,504 0,561
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,286 9,041 11,059 9,670
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej