15,6500 zł
-1,88% -0,3000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 85 256 69 117 82 535 92 484
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 519 699 6 948 5 450
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 643 -620 6 090 4 516
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 048 96 4 659 3 018
Amortyzacja (tys.) 2 182 2 434 2 297 2 573
EBITDA (tys.) 8 701 3 133 9 245 8 023
Aktywa (tys.) 318 829 316 274 332 594 340 607
Kapitał własny (tys.)* 125 510 126 232 134 272 135 124
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,195 0,006 0,298 0,193
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,015 8,062 8,575 8,629
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej