pb.pl
8,5000 zł
1,19% 0,1000 zł
Mostostal Płock SA (MSP)

Wyniki finansowe - MOSTALPLC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 1999 II Q 2000 IV Q 2000 I Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 26 550
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 864
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 1 973
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 1 308
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 638
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 1 502
Aktywa (tys. zł) 66 356 68 945 77 600 72 289
Kapitał własny (tys. zł)* 50 450 51 236 54 997 56 305
Liczba akcji (tys. szt.) 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,654
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,225 25,618 27,499 28,153
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej