pb.pl
4,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 323 555 331 075 343 521 313 027
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -8 601 8 887 3 394 12 873
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 252 -5 286 17 586 -2 443
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -8 799 -5 742 12 923 -3 917
Amortyzacja (tys. zł) 3 874 3 668 3 397 3 899
EBITDA (tys. zł) -4 727 12 555 6 791 16 772
Aktywa (tys. zł) 1 070 851 1 041 235 1 035 884 1 024 294
Kapitał własny (tys. zł)* 72 987 67 139 40 140 32 834
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,440 -0,287 0,646 -0,196
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,649 3,357 2,007 1,642
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej