7,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 443 773 316 963 458 358 448 290
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 769 1 457 350 13 662
Zysk (strata) brutto (tys.) 11 437 729 5 797 3 061
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 547 721 4 054 2 039
Amortyzacja (tys.) 6 724 7 574 9 112 8 286
EBITDA (tys.) 10 493 9 031 9 462 21 948
Aktywa (tys.) 1 038 548 1 003 139 1 141 142 1 164 647
Kapitał własny (tys.)* 76 456 77 228 81 159 83 608
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,377 0,036 0,203 0,102
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,823 3,861 4,058 4,180
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej