pb.pl
4,5400 zł
0,89% 0,0400 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 224 228 264 848 330 162 271 383
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -17 317 -472 -7 727 6 342
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -27 879 1 173 -6 777 3 008
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -21 932 -4 604 -14 572 825
Amortyzacja (tys. zł) 2 773 2 753 2 688 3 810
EBITDA (tys. zł) -14 544 2 281 -5 039 10 152
Aktywa (tys. zł) 1 016 306 1 024 870 1 007 251 980 163
Kapitał własny (tys. zł)* 101 328 96 775 40 816 41 803
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (zł) -1,097 -0,230 -0,729 0,041
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,066 4,839 2,041 2,090
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej