7,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 423 287 300 935 415 388 454 241
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 10 761 7 777 849 24 018
Zysk (strata) brutto (tys.) 9 722 4 618 -3 191 14 469
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 781 676 -1 284 11 073
Amortyzacja (tys.) 4 469 4 467 5 151 5 856
EBITDA (tys.) 15 230 12 244 6 000 29 874
Aktywa (tys.) 922 151 922 340 948 830 1 023 640
Kapitał własny (tys.)* 58 340 59 036 57 790 69 224
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,189 0,034 -0,064 0,554
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,917 2,952 2,890 3,461
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej