pb.pl
4,2600 zł
-5,33% -0,2400 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 201 456 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -34 615 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -19 500 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -24 512 0
Amortyzacja (tys. zł) 141 0
EBITDA (tys. zł) -34 474 0
Aktywa (tys. zł) 446 094 241 541
Kapitał własny (tys. zł)* 83 730 184 096
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) -2,451 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,373 18,410
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej