7,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 201 456 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -34 615 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) -19 500 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* -24 512 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 141 0 0 0
EBITDA (tys.) -34 474 0 0 0
Aktywa (tys.) 446 094 241 541 287 074 400 316
Kapitał własny (tys.)* 83 730 184 096 191 711 200 354
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł) -2,451
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,373
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej