7,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 344 294 210 241 346 028 325 474
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 10 219 3 601 16 634 8 909
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 474 3 122 21 590 984
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 674 1 408 10 761 -954
Amortyzacja (tys.) 4 473 4 287 4 475 4 443
EBITDA (tys.) 14 692 7 888 21 109 13 352
Aktywa (tys.) 963 164 833 385 947 747 976 965
Kapitał własny (tys.)* 43 091 44 826 55 732 54 550
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,134 0,070 0,538 -0,048
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,155 2,241 2,787 2,728
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej