pb.pl
4,2600 zł
-5,33% -0,2400 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 292 332 260 765 268 770 194 094
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 210 7 531 -9 877 890
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 942 1 455 -4 732 -3 264
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 818 9 -17 307 -1 667
Amortyzacja (tys. zł) 2 588 2 473 3 190 2 804
EBITDA (tys. zł) 15 798 10 004 -6 687 3 694
Aktywa (tys. zł) 1 110 321 980 356 991 635 935 450
Kapitał własny (tys. zł)* 236 606 142 224 124 890 123 215
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,341 0,000 -0,865 -0,083
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,830 7,111 6,245 6,161
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej