7,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 343 521 313 027 358 648 349 512
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 394 12 873 1 101 9 719
Zysk (strata) brutto (tys.) 17 586 -2 443 4 095 4 867
Zysk (strata) netto (tys.)* 12 923 -3 917 3 314 3 754
Amortyzacja (tys.) 3 397 3 899 4 124 4 248
EBITDA (tys.) 6 791 16 772 5 225 13 967
Aktywa (tys.) 1 035 884 1 024 294 955 458 956 284
Kapitał własny (tys.)* 40 140 32 834 36 554 40 332
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,646 -0,196 0,166 0,188
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,007 1,642 1,828 2,017
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej