pb.pl
4,4500 zł
4,46% 0,1900 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 382 426 336 048 334 055 277 763
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 524 12 167 7 842 10 554
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 788 16 527 6 449 19 256
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 678 13 621 -10 922 13 347
Amortyzacja (tys. zł) 2 741 2 750 2 819 2 717
EBITDA (tys. zł) 13 265 14 917 10 661 13 271
Aktywa (tys. zł) 1 229 424 1 197 482 1 052 299 936 945
Kapitał własny (tys. zł)* 214 055 227 638 122 421 135 757
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,084 0,681 -0,546 0,667
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,703 11,382 6,121 6,788
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej