4,4000 zł
0,80% 0,0350 zł
Mostostal Zabrze S.A. (MSZ)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 316 501 347 624 407 314 365 935
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 20 248 16 387 20 979 20 250
Zysk (strata) brutto (tys.) 18 375 16 360 27 390 20 939
Zysk (strata) netto (tys.)* 8 962 11 212 21 285 14 435
Amortyzacja (tys.) 3 246 3 456 4 704 3 940
EBITDA (tys.) 23 494 19 843 25 683 24 190
Aktywa (tys.) 678 126 735 727 803 195 783 768
Kapitał własny (tys.)* 226 892 238 174 260 213 269 153
Liczba akcji (tys. szt.) 74 565,269 74 565,269 74 565,269 74 565,269
Zysk na akcję (zł) 0,120 0,150 0,285 0,194
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,043 3,194 3,490 3,610
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej