4,4000 zł
0,80% 0,0350 zł
Mostostal Zabrze S.A. (MSZ)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 200 241 230 549 276 233 348 977
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 151 10 030 13 083 14 980
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 134 9 314 11 074 16 856
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 996 5 533 6 883 10 592
Amortyzacja (tys.) 2 933 2 951 3 056 3 385
EBITDA (tys.) 11 084 12 981 16 139 18 365
Aktywa (tys.) 494 036 551 989 630 923 694 565
Kapitał własny (tys.)* 190 812 196 212 202 675 210 476
Liczba akcji (tys. szt.) 74 565,269 74 565,269 74 565,269 74 565,269
Zysk na akcję (zł) 0,040 0,074 0,092 0,142
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,559 2,631 2,718 2,823
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej